แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียนรัตโกสินทร์สมโภชบางเขน