แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน